DEJAN JOVANOV, DIREKTOR USTANOVE „REZERVATI PRIRODE” O PLANOVIMA I NOVIM OBAVEZAMA

Ribolov će na Jezeru 3 biti zabranjen
Planovi Ustanove „Rezervati prirode” za ovu godinu mogu se podeliti na tri grupe aktivnosti, a tiču se oblasti zaštite zaštićenih područja, ribarstva i Begejske petlje jer smo od 1. januara postali upravljači, odnosno korisnici jezera 1, 2 i 3.
Ovim rečima je započeo razgovor Dejan Jovanov, direktor ove Ustanove, koji se odnosio na planove za 2018. godinu, obaveze koje ih očekuju i probleme sa kojima se suočavaju. Prema njegovim rečima, u obavezi su da završe obeležavanje specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja”, a nadaju se da će ove godine biti završena procedura za park prirode Rusanda.
– Procedura je „zapela” u Direkciji za vode Republike Srbije. Direkcija nema primedbe na nas kao novog upravljača, već ima na celu koncepciju upravljanja tim zaštićenim prirodnim područjem – naveo je Dejan Jovanov.
– Procedura je bila u potpunosti okončana i onda su se Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zaštite životne sredine razdvojili i vraćena je na početak. Zbog toga se kasni i situacija je otežana.

6-1б-Dejan Jovanov za frcoklu

MOGUĆA AKREDITACIJA
Kad je reč o ribarstvu, naš sagovornik je istakao da imaju ugovor o privrednom korišćenju ribarskog dela područja Banat, takozvana Tisa 2, od nultog do 65 kilometra. Kako je rekao, za ovu Ustanovu je najvažnije da sprovode aktivnosti i nisu odustali od biznis plana u vezi sa proizvodnjom riblje mlađi u laboratorijskim uslovima.
– Uradili smo biznis plan još 2016. godine, a sada ćemo pokušati da ga konkretizujemo i da radimo dalju izradu dokumentacije. To je plan kada je reč o našem komercijalnom radu na tržištu – proizvodnja ribljeg fonda, riblje mlađi. U narednom periodu želimo da posvetimo pažnju Begejskoj petlji kako bismo je unapredili. Razmišljamo o akreditaciji laboratorije jer imamo uslove za to (kadrove i opremu) – najavio je direktor „Rezervata prirode”.
On je objasnio da bi zadatak laboratorije bio da daju sertifikovane rezultate. Takođe, rekao je da im je cilj da iskoriste potencijal Begejske petlje, a da projekat rekonstrukcije petlje mora da sačeka razrešenje imovinsko-pravnih odnosa, koji se rešava veoma dugo jer nema jasnog vlasništva.

KONTROLA VODE U JEZERIMA
– U obavezi smo da ove godine ispunimo standarde za održavanje Begejske petlje, što podrazumeva održavanje samog objekta na petlji, kao i redovnu kontrolu kvaliteta površinske vode. Kontrolu vode ćemo raditi i mi, ali i Zavod za javno zdravlje. Posebno bih naglasio da će rekreativni ribolov biti zabranjen na Jezeru 3. Ideja nam je da rekreativne ribolovce preselimo sa Jezera 3 na Jezero 1 kod „Žitoprodukta”, da bi Jezero imalo drugu namenu – istakao je Dejan Jovanov.
Kako je rekao, treba imati u vidu da postupak likvidacije Javnog preduzeća „Rezervati prirode” još nije okončan i da očekuju da se u preostalih devet meseci to reši.
Ribokradice i dalje predstavljaju problem, te godišnje podnesu oko 15 prekršajnih prijava protiv lica koja se bave nedozvoljenim ribolovom.
– Pre deset dana su nam stigle tri presude, odnosno da su ribokradljivce koji su prošle godine uhvaćeni, oglašeni krivim. Naši čuvari su neprekidno na terenu. Od početka ove godine nije bilo krivičnih dela – zaključio je Dejan Jovanov.

  • UREĐENJE ŽUPANIJSKOG PARKA
    – Prema mišljenju Zavoda za zaštitu prirode, zgrada Gradske uprave i Županijski park čine ambijentalnu celinu, a uslovi zaštite prirode su proširili vrstu delatnosti – osim što je zaštićen Županijski park, zaštićena je i sama zgrada. Uslovi koje smo dobili od Pokrajine su veoma strogi i zahtevaju ozbiljnija finansijska sredstva. Naša ideja je da se toj materiji pristupi odvojeno. Najpre da se zameni asfaltna staza u parku koja je u potpunosti propala, zatim klupe, mobilijar, rotunda gde su ostaci turske tvrđave, da se obnovi dendro materijal koji je već dosta redukovan, a zgrada će se adaptirati kada se za to obezbede finansijska sredstva – naveo je Jovanov.

I. ISAKOV