DOKTORKA FILOLOŠKIH NAUKA SONjA PAJIĆ PIŠE MONOGRAFIJE, NAUČNE RADOVE I PREVODI

Učenjem stranih jezika šire se horizonti

U ambasadi Venecuele nedavno je održana promocija monografije „Film u nastavi španskog jezika” Zrenjaninke Sonje Pajić. Reč je o naučnoj publikaciji koja je nastala na osnovu doktorske disertacije koju je odbranila 2016. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, a čiji je zaključak: film, mediji i pesme na stranom jeziku autentičan su jezički imput bez kojeg nastava više ne može da se zamisli. Publikacija o metodici nastave španskog pionirski je korak u Srbiji jer do sada ovakva istraživanja nisu rađena, navela je ona.
– Osnovu doktorata čini eksperiment koji sam sprovela na Fakultetu sa dve grupe studenata kojima sam predavala španski. Prva grupa je na časovima gledala filmske scene uz propratne aktivnosti, a sa drugom sam sprovodila klasičnu nastavu. Studenti iz eksperimentalne grupe upijali su gramatičke strukture kao i svakodnevicu Španije, Srednje i Južne Amerike – od arhitekture, enterijera, muzike. Na kraju su na testu postigli bolje rezultate nego klasična grupa.
M. Maričić

Opširnije u štampanom izdanju