DR ALEKSANDAR MOGUTOV IZ UHTE DRŽI PREDAVANjA NA „PUPINU”

Razmena studenata i predavača je dragocena
Kad je reč o studijskim programima, pri upisu na Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” indeks više traži se za softversko inženjerstvo i industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa. I to još u prvom upisnom roku. U saradnji sa NIS-om i „Gaspromnjeftom”, 2014. godine zrenjaninski fakultet je dobio akreditaciju za „naftaški smer”. Sve ovo, dovelo je do zajedničkog programa sa Fakultetom za proučavanje nafte i gasa Državnog tehničkog univerziteta u Uhti (Rusija).
Studenti na ovom studijskom programu odnedavno slušaju predavanja i na ruskom jeziku. Ovih dana, predavnja iz geologije studentima u Zrenjaninu drži profesor iz Uhte, doc. dr Aleksandar Sergejevič Mogutov. On je prošle godine bio prvi profesor iz Rusije za „Pupinovom” katedrom, a posle godinu dana, sada ponovo drži predavanja i vežbe iz geologije studentima druge i treće godine. Generacijski je blizak studentima, ima 32 godine, a doktorirao je sa 28.
Posle godinu dana, kakvi su vam utisci iz Zrenjanina, sa Tehničkog fakulteta?
– Prijatno sam iznenađen, jer vidim da je tu novi amfiteatar, kao i nove laboratorije. Studenti imaju sve bolje uslove za napredovanje. Studijski program je sada daleko kvalitetniji, studenti su dobili nova znanja iz oblasti nafte i gasa, a značajne su i vežbe. Zaista mi je drago kad vidim koliko su studenti spremni i koliko žele da nauče što više.
Predavanja i vežbe iz geologije sluša po 50 studenata na drugoj i trećoj godini. Da li bi bilo bolje da su grupe manje?
– Broj studenata na predavanjima nije problem. Kad je reč o vežbama, rad je bolji u manjim grupama. Drago mi je što se saradnja nastavila i što sam dobio poziv da sledeće godine držim predavanja, i to ne samo dve nedelje, kao što je to sada slučaj, već da to bude duže i češće. Studenti imaju dobra predznanja, i sugurno da ima prostora da se ovaj studijski program ojača, pre svega kadrovski. Nema razlike među ruskim i srpskim studentima kad je reč o želji za znanjem. I uvek je za predavanja važan dijalog profesora i studenata.
Zrenjaninski studenti su boravili u Uhti, na stručnoj praksi. Letos su, takođe na praksi u pogonima NIS-a bila dva ruska studenta. Koliko je praksa razmene studenata korisna?
– To je pitanje i za studente. Kao profesor, zaista mislim da je dobro da i veći broj studenata iz Uhte dođe u Zrenjanin, kao i to da se neguje studentska razmena. Oni su budući stručnjaci u oblasti eksploatacije nafte i gasa, a cilj jeste da se steknu nova znanja i iskustva. Meni je drago kada čujem da je ovde industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa popularno među mladima. Zadivljen sam podatkom koliko njih, zapravo, želi da studira ovo perspektivno zanimanje.
Uz astronomiju, geologija je jedna od najstarijih nauka. Stene iz uhtinskog regiona izložene su u vitrini, u aneksu zgrade Fakulteta, što je vrlo interesanto…
– Da, to su stene iz uhtinske oblasti koja je važno naftno i plinsko područje u Rusiji. Kao student, ja sam upravo praktična znanja sticao na uzorcima stena koje se nalaze izložene na zrenjaninskom fakultetu.
MILENA BEČEJAC