GALERIJA: Februarski zimski pejzaž u objektivu Jovana Njegovića Drndaka