Grad za aktivnu politiku zapošljavanja

Za finansiranje aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini, grad Zrenjanin je iz budžeta namenio 4,2 miliona dinara, odnosno 51 odsto, dok preostali deo – 3,4 miliona dinara treba da obezbedi Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) – filijala Zrenjanin.

Za stručnu praksu, za 15 kandidata, Grad 3,6 miliona dinara, a NSZ 2.450.000 dinara. Kada je reč o javnim radovima, planirano je da na njima bude angažovano 28 nezaposlenih. Grad će obezbediti milion dinara, a filijala NSZ 950.000 dinara.

Grad će i ove godine podržati projekat „Letnje stručne prakse” za 20 studente Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” sa 600.000 dinara.

Ukupno, grad će na osnovu ovih mera zapošljavanja, doprineti angažovanju 63 lica.

M.B.

FacebookTwitter