logo-zrenjanin                   infolokal

naslovna

SA INTERNET SAJTA www.paragraf.rs

U NOVIM PRIRUČNICIMA „PARAGRAFA” PROPISI KAO NA DLANU
Kompanija „Paragraf” je izdala dva nova priručnika koje pretplatnici na štampana izdanja „Poresko računovodstveni instruktor“ i „Budžetski instruktor“ dobijaju besplatno kao i učesnici „Paragrafovog” savetovanja u Vrnjačkoj Banji, dok ih svi ostali mogu poručiti na sajtu www.paragraf.rs.
Kako saznajemo od Dragiše Glavaškog, iz „Paragrafovog” Sektora stručne promocije i komercijale, priručnik „Zbirka poreskih zakona” sadrži sledeće propise: Zakon o porezu na dohodak građana; Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje; Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Zakon o porezima na imovini; Zakon o porezu na dobit pravnih lica; Zakon o akcizama; Zakon o duvanu; Zakon o porezu na dodatu vrednost i Platni promet i trezorsko poslovanje.

Read more: SA INTERNET SAJTA www.paragraf.rs

UPOZORENjE SINDIKATA „AGROŽIVA“ OPSTANAK KOMPANIJE I DALjE NEIZVESTAN

PRODAJA FARMI - NESTANAK FIRME
Sudbina Kompanije „Agroživ” u Žitištu sve je neizvesnija. Naime, za juče, 10. april, bio je zakazan novi pokušaj prodaje 12 farmi živine i pet inkubatorskih stanica iz sastava „Živinoplusa”, firme iz Vladimirovaca, glavnog snabdevača  žitištanske klanice pilećim mesom. To je, jasno, unelo i novo uznemirenje među 1250 zaposlenih u „Agroživu”. Oglasio se Samostalni sindikat koji je upozorio da će ova prodaja doprineti nestanku firme koja je i žila kucavica za nerazvijenu opštinu Žitište. Upućen je apel opštinskom rukovodstvu, vladi Srbije i Vojvodine i od svih traži da se spreči prodaja imovine na kojoj je zasnovana sirovinska baza za proizvodnju u „Agroživu”. Radnici očekuju da zajedno sa vlasnikom, „Srbijagasom“, vlada nađe trajno rešenje za spas „Agroživa”.

Read more: UPOZORENjE SINDIKATA „AGROŽIVA“ OPSTANAK KOMPANIJE I DALjE NEIZVESTAN

ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA IZ LAZAREVA NE ODRIČE SE ŠEĆERNE REPE

POZNATA CENA ZADRŽALA SLATKI KOREN
Zemljoradnička zadruga iz Lazareva ovog proleća šećernom repom posejala je 30 hektara, a na još 25 hektara ugovorila je proizvodnju ove industrijske biljke sa ovdašnjim poljoprivrednim proizvođačima. Sa žabaljskom šećeranom ugovorena je cena od 4,3 dinara po kilogramu, a iz iste fabrike nabavljeni su seme i zaštitna sredstva.  
- Ugovoreni uslovi mogu da se koriguju aneksom i da se dodaju neke povoljnosti  poput besplatnog tretmana protiv cerkospore i repine pipe – kaže Valentina Ivanović, direktorka zemljoradničke zadruge u Lazarevu.

Read more: ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA IZ LAZAREVA NE ODRIČE SE ŠEĆERNE REPE

U ZRENjANINU PREDSTAVLjENA PONUDA KOMPENZACIONOG FONDA SRBIJE

PREDATO ŽITO NA SIGURNOM
Razgovorom sa poljo­privrednicima, predstavnicima Poljoprivredne stručne službe i „Žitoprodukta“, predstavnici Kompenzacionog fonda Srbije počeli su u Zrenjaninu prošle srede edukativni karavan u okviru kog će obići 19 regionalnih centara u Srbiji.
Osnovne informacije o radu Kompenzacionog fonda, čiji je direktor zrenjaninski kadar Saša Ždrnja, i prednostima saradnje sa njim, kroz sistem javnih skladišta dala je zamenik direktora Tatijana Đukanović.
- Kompenzacioni fond osnovan 2009. važan je element savremene tržišne privrede. Omogućava poljoprivrednicima potpunu fizičku sigurnost pšenice, kukuruza i druge robe koju lageruju u skladištima Fonda.

Read more: U ZRENjANINU PREDSTAVLjENA PONUDA KOMPENZACIONOG FONDA SRBIJE

SAVETOVANjE U PRIVREDNOJ KOMORI: POTREBNI SAVETNICI ZA BEZBEDNOST PRI TRANSPORTU OPASNOG TERETA

Zakon o transportu opasnog tereta bio je tema savetovanja koje je u sredu održano u Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin, a u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja Srbije. Pomenuti propis stupio je na snagu pre tri godine, ali su u pogledu njegove primene još prisutne nedoumice.
- Zakon treba da primenjuju svi koji se bave  proizvodnjom i prometom naftnih derivata, hemijskih proizvoda, a tiče se i prerađivačke industrije, bolnica, veletrgovina hemikalijama i kućnom hemijom – rekao je Dejan Tomić, direktor Uprave za transport opasnog tereta i podsetio da svi na koje se zakon odnosi moraju imati  savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Read more: SAVETOVANjE U PRIVREDNOJ KOMORI: POTREBNI SAVETNICI ZA BEZBEDNOST PRI TRANSPORTU OPASNOG TERETA

Vesti - Zrenjanin

Vesti Dana

Vreme

Kursna Lista

Arhiva - pristup

Pretraga