logo-zrenjanin                   infolokal

naslovna

ISMERKEDÉS A JÖVENDŐBELI ISKOLÁVAL

A múlt csütörtökön a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolában foglalkozások kezdődtek, amelyek során az őszre első osztályba induló gyermekekkel foglalkoznak. A csütörtöki találkozásokat  Kocsis Eszter és Csordás Hajnalka tanítónénik vezetik.
-Nyolc alkalommal fogunk találkozni az őszre első osztályba indulókkal. Szeretném, hogy a szülök megismerkedjenek iskolánkkal, valamint be szeretnénk nekik mutatni azon munkamódszereket is, amelyekkel a gye­rekekkel foglalkozunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek anyanyelvükön tanulhassanak és ezért felszólítom a magyar ajkú szülőket, hogy magyar tannyelvű osztályba írassák gyermekeiket- nyilatkozta lapunknak Kocsis Eszter aki ősztől az elsősök tanítónénije lesz.

Read more: ISMERKEDÉS A JÖVENDŐBELI ISKOLÁVAL

A 28-AS NEMZEDÉKRE EMLÉKEZTEK A MADÁCH IRODALMI SZÍNPADON

A Madách Irodalmi Színpadon április 7-én mutatták be a 28-as nemzedék című kötetet, amelyet Faragó Kornélia szerkesztett. A könyv az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában jelent meg.
A nagybecs­kereki könyvbemutatón jelen volt a kötet szerkesz­tője Faragó Kornélia, a Forum Kiadó igazgatója Virág Gábor és a köny­vben megjelent írások egyi­kének a szerzője Lábadi Lénárd.
Virág Gábor rámutatott, hogy a könyv a vajdasági magyarság kilenc kiemelkedő egyénisé­gé­nek állít emléket. A kötet ezen nemzedék utolsó élő tagjának Kalmár Ferencnek a nyolcvanötödik születésnapjára készült el, ám a sors úgy rendelte, hogy Kalmár a kötet megjelenésekor már kórház­ban feküdt, és a könyvbemutatót megelőzően távozott az élők sorából.

Read more: A 28-AS NEMZEDÉKRE EMLÉKEZTEK A MADÁCH IRODALMI SZÍNPADON

EZERSZER IS ÜDVÖZLÉGY

Gyümölcsoltó Boldogasszony-napján ősi hagyományt ápolva ezer Üdvözlégyet imádkoztak Ürményházán. A tradíció éltetője Nagy Anna helybeli kántornő, aki mellett az imádságba bekapcsolódtak a helybeli hittanosok és a hívek is, akik a plébánia hittantermében imádkoztak, míg a betegek otthonaikban fohászkodtak Égi Édesanyánkhoz. A népi ájtatosságnak ezt a formáját egyházmegyénkben egyedül ezen a településen végzik, amelybe a helyi plébános Pethő László atya is bekapcsolódott.
Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda

Read more: EZERSZER IS ÜDVÖZLÉGY

TEGYÜK A JÓT!

„Gondoskodjatok testvéreitekről: a szegényekről, a rászorulókról” – mondta Ferenc pápa a Szent Márta-házban bemutatott szentmisék egyikén. A Szentatya szavain felbuzdulva a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat csókai tagjai plébánosuk, ft. Hajdu Sándor atya hathatós segítségével ruhagyűjtést szerveztek. Az eredményes gyűjtést követte a nem kevésbé sikeres ruhaosztás. Mindazok, akik március utolsó szombatján és hétfőjén délelőtt betértek a csókai plébániára, kedvükre válogathattak a sok szép holmi között. Nehéz lenne megmondani, ki volt boldogabb: a megrakott táskákkal távozók, vagy a ruhahalmok között a rá­szorulókat készségesen eligazító segítők.

Read more: TEGYÜK A JÓT!

HÍREK A NAGYBECSKEREKI PETŐFI MAGAYR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETBŐL

 2014. április 11-én ,
pénteken 19.00 órától

SZÁZ SZÉP VERS
A költészet napja tiszteletére április 11-én pénteken 19.00 órától irodalmi estet tartanak a nagybecskereki Petőfi MME-ben, ahol bárki elmondhatja, felolvashatja az általa  legszebbnek tartott verset. A rendezvény nyitott és ingyenes. Kísérő rendezvények: könyvbemutató és képkiállítás. A szervezők minden érdeklődőt sze­retettel várnak.

Read more: HÍREK A NAGYBECSKEREKI PETŐFI MAGAYR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETBŐL

Vesti - Zrenjanin

Vesti Dana

Vreme

Kursna Lista

Arhiva - pristup

Pretraga