Jeftina radna snaga – za koga prednost, a za koga mana

Piše: dr Dejan Molnar,
docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Na početku procesa ulaganja, kada odlučuju o mestu gde će investirati, potencijalni investitori koriste sopstvene liste prioriteta, ali i studije različitih međunarodnih organizacija i institucija o kvalitetu lokacija za investicije. U jednom svom istraživanju globalnih perspektiva za strana ulaganja, organizacija Ujedinjenih nacija koja se bavi praćenjem tokova stranih investicija u celom svetu (UNCTAD) objavila je listu ključnih faktora. Iz razumljivih razloga, relativan značaj pojedinih pokazatelja varira zavisno od vrste delatnosti. Tako, raspoloživost prirodnih resursa je najvažnija za investitore u sektoru poljoprivrede i ekstraktivne industrije, dok troškovi radne snage (po)najviše utiču na odluke onih kompanija koje se bave proizvodnjom.
Opširnije u štampanom izdanju

FacebookTwitter