Ko je zaturio bankarsku garanciju?

Piše: Dalibor Bubnjević

 

Muk i neverica zavladali su „Vodovodom i kanalizacijom“. Pošteni službenici pokušali su da (pro)nađu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla koju je izvršilac „fabrike vode“ dostavio ovom javnom preduzeću! Prema nezvaničnim saznanjima, pokušaji savesnih stručnjaka bili su bezuspešni. Uprkos članu 15. zaključenog Ugovora, bankarskoj garanciji ni traga, ni glasa?! Opravdano su postavili pitanje: kako će se njihovo Preduzeće zaštiti, ako tokovi u vezi sa „fabrikom vode“ krenu u pogrešnom pravcu?
Nakon višednevnih potraga, usledilo je zaprepašćenje! Na portalu javnih nabavki uvideli su da je krajem juna 2016. godine neko izmenio Ugovor o javnoj nabavci, tj. odustao je od bankarske garancije (inače, reč je o najkvalitetnijem sredstvu obezbeđenja). Nije im bilo jasno, budući da je u konkursnoj dokumentaciji striktno bilo navedeno da u slučaju da ponuđač ne dostavi tražena pisma o namerama, izdatih od strane banaka, njegova ponuda će biti odbijena kao neispravna!
Opravdano su stručnjaci JKP „Vodovoda i kanalizacije“ zabrinuti! Sa pravom postavljaju pitanje ko je mogao da zaključi navedeni aneks ugovora, tj. da prvoklasno sredstvo obezbeđenja (bankarsku garanciju) zameni blanko solo menicom. Takođe, zbunjuje ih i činjenica da se izvršiocu usluge tolerišu mnoga kašnjenja i nepoštovanja osnovnog ugovora, a da se pritom ne postupa ni u granicama poverenih ovlašćenja, niti u skladu sa zakonom.