KONCERT U MUZIČKOJ ŠKOLI: Erne i Hilda Švan – violina i klavir

U Muzičkoj školi „Josif Marinković“ u Zrenjaninu imaju koncert Erne Švan – violina i Hilda Švan – klavir, u ponedeljak, 29. maja, u 18 časova. Na programu su dela Bramsa, Baha, Čajkovskog i Vijenjevskog.
B.J.