Korona kobna za turizam

Piše: dr Dejan Molnar,
vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Turizam je jedna od privrednih delatnosti koja će pretrpeti najveću štetu usled krize izazvane pandemijom korona virusa. Svetska turistička organizacija procenjuje da će ove godine doći do smanjenja ukupnih međunarodnih dolazaka i do 30% u odnosu na 2019. godinu.
Iako Srbija nije turistička „sila”, treba imati u vidu da je tokom poslednjih 10, 15 godina naša zemlja beležila veoma dobre rezultate u ovoj delatnosti, posebno na području izvoza turističkih usluga. Udeo turizma u našem BDP-u je povećan sa oko 1,6% u 2007. godini na blizu 2,4% u 2018. godini, što svedoči o rastu njegovog značaja za privredu Srbije. U periodu 2007-2018. godina ukupan broj turističkih dolazaka (poseta) u našoj zemlji je porastao za blizu 49%, od čega je povećanje broja domaćih turista iznosilo oko 7%, a inostranih čak 146% (sa 696 hiljada na 1,7 miliona posetilaca iz inostranstva).

Opširnije u štampanom izdanju