LETNjA STRUČNA PRAKSA JE DOBAR PRIMER SARADNjE PRIVREDE I OBRAZOVANjA

Dragoceno iskustvo i mnogo znanja

Praksu sam 2015. godine radio u preduzeću „Keramika Jovanović”, kao jedan od najboljih studenata i učesnika projekta dobio sam ponudu za posao koju, naravno, nisam odbio. Sada imam skoro pet godina radnog iskustva – kaže Aleksa Piljević

Aleksa Piljević je završio Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” 2015. godine, zatim master studije sa prosečnom ocenom 10 i stekao je zvanje master inženjer informacionih tehnologija. On je jedan od 150 polaznika koji su završili „Letnju stručnu praksu” – pionirski projekat saradnje Zrenjaninskog poslovnog kruga (ZREPOK) i Tehničkogfakulteta „Mihajlo Pupin”. Projekat je ustanovljen 2011. godine, a studentima je dao priliku da tokom raspusta steknu korisna praktična znanja i da, zajedno sa mentorima, rade na konkretnim programima. Dobijena je podrška, 2013. godine, lokale samouprave.
– Stručnu praksu sam 2015. godine radio u preduzeću „Keramika Jovanović”. Projekat mi je bio „Izrada softvera za tiketing sistem”, a mentor mi je bio šef IT službe Goran Markov. Kao jedan od najboljih studenata i učesnika prakse dobio sam ponudu za posao koju, naravno, nisam odbio. Sada imam skoro pet godina radnog iskustva. „Letnja stručna praksa” mi je otvorila mnoga vrata, donela nova iskustva i znanja koja sam kasnije primenio na projektu – kaže Aleksa Piljević koji ima 28 godina i koji je, posle zaposlenja, i sam postao mentor novim polaznicima prakse.
M. Bečejac

Opširnije u štampanom izdanju