MELENCI: Izlaznost do 18 časova

Glasanje u Melencima se odvija na tri biračka mesta u Osnovnoj školi “Dr Boško Vrebalov”. Do 18 časova na najvećem biračkom mestu broj 19 (od 1.861 birača sa pravom glasa) na izbore je izašlo 566 građana, na biračkom mestu 20 (od 1.575 birača) glasalo je njih 522, dok je na biračkom mestu 21 (od 1.566 birača) svoj glas dalo 495 građana. U ovom selu pravo na glasanje ima ukupno 5.002 meštana.

I.I.