MONTIRA SE LIFT NA TEHNIČKOM FAKULTETU „MIHAJLO PUPIN”

Biće lakše studentima sa invaliditetom
Mada se već duže govori o potrebi da obrazovanje bude dostupno svima, samim tim i učenicima i studentima sa invaliditetom, oni su često nailazili na prepreke kada je trebalo da nastavu slušaju u učionicima na spratu, a zgrada nema lift.
Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, počela je prošle nedelje montaža lifta, za čiju je ugradnju, uz podršku lokalne samouprave, Pokrajina obezbedila tri miliona dinara. Za izgradnju lifta zalagao se i menadžment Fakulteta, kao i Studentski parlament.
Akciju je pokrenula Milica Knežević, koju činjenica da je vezana za kolica nije sprečila da bude dobar student. Od prošle školske godine na Fakultetu je i Dražen Trivunović.
– Drago mi je što je obećanje ispunjeno, ne samo zbog Milice i mene, već svih onih koji bi želeli da studiraju na ovom fakultetu a teško se kreću ili koriste kolica. U auli Fakulteta svakodnevno gledam kako radovi napreduju – kaže Dražen.

8-1а-lift tf milica i drazen
Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno – istraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević, izjavio je juna prošle godine da su rebalansom pokrajinskog budžeta obezbeđena tri miliona dinara za izgradnju lifta na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu.
– Naša namera je ne samo da pokažemo humanost, već pre svega da omogućimo da što više studenata sa invaliditetom upisuje i završava studije – rekao je tada prof. dr Zoran Milošević.
Dekanka Fakulteta, prof. dr Dragica Radosav, ističe da je za studente sa invaliditetom organizovana nastava u prizemlju, ali da su oni na taj način bili uskraćeni da koriste druge slušaonice, kabinete i laboratorije. Kada lift bude završen, i njima će biti dostupne prtostorije na spratu.
M. Bečejac