NA „PUPINU”: Vladimnir Kovač sa studentima

Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” nastoje da studentima pruže što više prilike da steknu dragocena znanja o informacionim tehnologijama i da se uključe u rad stručnih skupova. Tako im je gost bio Vladimir Kovač, osnivač i direktor Webiz konferencije i predsednik Izvršnog odbora novoosnovanog IKT klastera u Zrenjaninu.  On je održao veoma inspirativno predavanje  izuzetno zainteresovanim studentima. Svoja iskustva o radu na Webizu preneli su volonteri sa prethodnih konferencija. Koliko im se dopalo pokazuje i činjenica da su svi izrazili želju da i ove godine budu deo Webiz priče.

tf webiz2

Posle predavanja, izabrani su novi volonteri koji jedva čekaju početak konferencije.

M.B.