NA ŽALBE RODITELJA, PROSVETNE INSPEKCIJE RADILE U ZRENJANINSKOJ OSNOVNOJ ŠKOLI „VUK KARADŽIĆ”

Nije bilo prave reakcije,ali je škola bezbedna!

Osnovna škola „Vuk Karadžić” nije primenila sva sredstva da reši konflikt među učenicima u odeljenju, a takođe nije adekvatno reagovala ni na elektronsko nasilje prema jednom od đaka ovog razreda – zaključak je prosvetnih inspekcija, gradske i pokrajinske, koje su početkom decembra prošle godine zajednički obavile nadzor u ovoj osnovnoj školi zbog prijave vršnjačkog nasilja u jednom od nižih razreda.
Inspekcija je Školi naložila koje mere treba da primeni, međutim roditelji koji su i uložili žalbu inspekciji, a čije je dete pretrpelo nasilje, i dalje su nezadovoljni, o čemu su proteklih nekoliko meseci govorili i u nacionalnim medijima, a obratili su se i našoj redakciji. U OŠ „Vuk Karadžić”, sa druge strane, navode da Škola ne može da daje nikakve izjave, već da se pomenutim slučajem bave institucije.

INSPEKCIJA UTVRDILA ČINJENIČNO STANJE
U maju školske 2016/17, otac V.Ž. prvi put se obratio učiteljici zbog toga što je njegovo dete I.Ž. u svom razredu trpelo učestalo ruganje, navodi se u dokumentaciji prosvetne inspekcije. Nakon toga on je o različitim situacijama vršnjačkog nasilja obaveštavao učiteljicu, direktoricu, školski Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i Školsku upravu Zrenjanina, pri čemu se često susretao sa minimalizovanjem problema, a nerazumevanje na relaciji roditelj – škola se produbilo, zaključak je inspekcijskog nadzora.
Takođe se navodi da je učiteljica ovog odeljenja bila i članica Tima za zaštitu učenika, te da je tako bila u situaciji da žalbe roditelja V.Ž. predstavi kao „bezazlene dečje nesuglasice”, zbog čega je Tim zaključio da je u pitanju prvi nivo nasilja i da sve treba da ostane na podršci na nivou odeljenja. Situacija je postala ozbiljnija posle tuče na času fizičkog vaspitanja, u kojoj su učestvovale I.Ž. i S.F, kao i nakon što je otkriveno da je I.Ž. pretrpela elektronsko nasilje. Njoj je učenica S.F. na društvenoj mreži Vajber pretila izopštavanjem iz odeljenja. Otac V.Ž. tada je po predlogu direktorice OŠ „Vuk Karadžić” uputio prijavu i Policijskoj upravi. Potom se ponovo sastao Tim za zaštitu učenika, zaključivši da je i ovo bio prvi nivo nasilja, a sa učenicom S.F. kao i celim razredom tada je obavljen pojačan vaspitni rad. U školu su pozvani roditelji ove devojčice, koja je dala izjavu pedagogu škole, a potom i Policijskoj upravi, priznavši elektronsko nasilje. Jedino učenica koja je to pretrpela, nije dala izjavu pedagogu jer je tada bila odsutna, a ponovni poziv za izjavu nije dobila, zabeležila je prosvetna inspekcija.
Predstavnici škole su, sa svoje strane, takođe u septembru 2017. godine, Centru za socijalni rad podneli prijavu protiv oca V.Ž i njegove surpuge zbog zlostavljanja i zanemarivanja u porodici, jer „nisu uspeli da nađu adekvatan mehanizam za saradnju sa roditeljem V.Ž.”, navedeno je u izveštaju prosvetnih inspekcija. Međutim, stručni tim Centra nije uočio nikakav oblik zlostavljanja, niti zanemarivanja deteta, navodi se u dokumentu Centra za socijalni rad.

ŠKOLI NALOŽENO 10 MERA
Neke od nezakonitosti koje su gradska i pokrajinska prosvetna inspekcija utvrdile, jeste da je vaspitni rad sproveden samo sa učenicom koja je počinila nasilje, zatim da nije bilo objektivnosti kada je učiteljica izabrana za članicu školskog Timu za zaštitu učenika, zbog čega je situacija vršnjačkog nasilja više puta okarakterisana kao prvi nivo nasilja. Inspekcije su zaključile i da nisu poštovani svi koraci za intervenciju iz Posebnog protokola za zaštitu dece od nasilja.
Takođe je navedeno i da je pedagoško-psihološka služba Škole još 2015/16 bila upoznata sa problemima u pomenutom odeljenju, a da uprkos tome nije napravila pedagoški profil učenica koje su bile u konfliktnoj situaciji, kao i da nije sprovela pojačan vaspitni rad za pojedine učenike i odeljenje. Pedagoško-psihološka služba jeste sprovodila program zaštite od nasilja, kroz teme za časove odeljenskih starešina i kroz rad na časovima građanskog vaspitanja, međutim, to je u ovoj situaciji ocenjeno kao nedovoljno.
Na kraju je utvrđeno da je OŠ „Vuk Karadžić” bezbedna i senzibilisana na zaštitu od nasilja, ali da nedostaje vrednovanje efikasnosti mera koje su preduzete u zaštiti dece od nasilja. Školi je naloženo da primeni 10 mera, između ostalog, da Tim za zaštitu od nasilja i pedagoško-psihološka služba odrede odgovarajući nivo nasilja, sprovedu pojačan vaspitni rad sa učenicima pomenutog odeljenja, naprave detaljan plan zaštite, kao i da prate efekte svih koji su uključeni u rešavanje problema. Takođe, pedagoško-psihološka služba bi trebalo da u odgovor na nasilje uključi roditelje, vršnjački tim, Učenički parlament, Savet roditelja i po potrebi Školski odbor.
ŽALBE NA RAČUN UČITELjICE
Učenicu I.Ž. roditelji su ove školske godine upisali u drugu osnovnu školu. Njena majka navodi da su i ona i suprug želeli da se situacija reši na nivou škole, ali da su njihove žalbe da im dete maltretiraju vršnjaci iz razreda, predstavnici Škole mesecima ignorisali.
– Prijavljeni smo Centru za socijalni rad pod najstrašnijom optužbom da zlostavljamo svoje dete, a Stručna služba Centra nije ništa našla. Svaki naš kontakt sa osobljem Škole bio je da lažemo, da smo preterali, da nemamo dokaze. Jedini sastanak sa Timom za zaštitu učenika od nasilja imao je moj suprug, mesec dana od elektronskog zlostavljanja, kada su deca na Vajber grupi pod nazivom „Mrzimo I.Ž.”, napisala: nateraćemo te da igraš igricu „Plavi kit” dok ne umreš. Na tom sastanku je bila neprijateljska atmosfera prema mome suprugu. Onda smo se žalili Pokrajinskoj inspekciji, ali tek pošto smo se pre toga sedam puta bezuspešno obratili gradskoj inspektorki – navodi Snežana Živanović.
Pre I.Ž, iz istog odeljenja OŠ „Vuk Karadžić” ispisane su još dve učenice. – Moje dete su šutirali, a kada je suprug otišao kod učiteljice, u vreme predviđeno za informativni razgovor, ona ga je izbacila iz učionice i dala objašnjenje da je dete zapušteno. Nismo ni čekali na reakciju Tima, školski pedagog nije došao na zakazni sastanak sa nama, tako da smo po predlogu psihologa dete prebacili u drugu školu – tvrdi Aneta Vukov.
Milana Kovačev kaže da je svoje dete ispisala iz Škole „Vuk Karadžić” zbog psihičkog maltretiranja i omalovažavanja od strane učiteljice: – Bilo je i nekih sitnih konflikata između dece i uvek je moje dete bilo „krivo”. Nisam se obraćala školskom pedagogu, niti Timu, već sam je, kad je poslednji put došla kući plačući, ispisala iz Škole.

PSIHOLOŠKO NASILJE
– Vršnjačko nasilje nije propisano kao posebno krivično delo već se tumači kao negativna društvena pojava i ima više oblika – navode u PU Zrenjanin i dodaju: – Sa aspekta policijskih poslova i nadležnosti, vršnjačko nasilje podrazumeva krivična dela i prekršaje sa elementom nasilja koja se vrše među populacijom do 19 godina, kako u školama tako i na drugim mestima. U toku prva dva meseca ove godine nije bilo evidentiranih krivičnih dela sa elementom nasilja među vršnjacima. Najzastupljeniji oblik nasilja je emocionalno ili psihološko, u šta spadaju ruganje, omalovažavanje, etiketiranje, a potom i lakši oblici fizičkog nasilja — guranje, povlačenje i slično.

M. Maričić