NAUČNA KONFERENCIJA U KAŠTELU EČKA

Srpski pokret u Vojvodini u revoluciji 1848/49
Pre 170 godina Evropu je zapljusnuo talas revolucionarnih potresa koji se protezao od Francuske na zapadu do krajnjih istočnih granica nekadašnje Habzburške monarhije.
Revolucionarni talas, novi legitimacijski modeli koje je promovisala pola veka ranije, Velika buržoaska revolucija u Francuskoj, bili su inspiracija pokretima nacionalne i socijalne emancipacije u zapadnoj i srednjoj Evropi tokom 1848. i 1849. godine.

I. I.

Opširnije u štampanom izdanju