OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN CIVILNE ZAŠTITE

Vraćen značaj i poverenje
Poslednjih godina civilna zaštita, donekle zanemarivana, vraća se na mesto koje joj pripada. Formiranjem štabova i specijalizovanih jedinica na republičkom i štabova i jedinica na nivou gradova i opština i velikim brojem kurseva i treninga, stvaraju se uslovi za unapređenje sistema spasavanja ljudi i materijalnih dobara u slučajevima požara, poplava, zarušavanja objekata i akcidenata sa elemntima radiološke opasnosti, kao i u slučajevima tehničko-tehnoloških katastrofa. Osim sredstava Republike, i Grad Zrenjanin je u poslednje vreme mnogo učinio na opremanju Štaba civilne zaštite kojom komadnujem i Vatrogasno-spasilačke jedinice kojom komanduje kolega Branilav Milosavljević i verujem da će naša saradnja u budućem periodu jačati – ovim rečima se načelnik Okružnog štaba Civilne zaštite Goran Marjanović obratio prisutnima na svečanosti povodom Svetskog dana civilne zaštite, 1. marta, održanoj u sredu u velikoj sali Skupštine grada Zrenjanina.
M. S-n.
Opširnije u štampanom izdanju