ODLUKOM GRADSKOG VEĆA ZRENjANINA BOLjI USLOVI U KRISTALNOJ DVORANI

Novac iz budžeta za završetak sportske hale

  • Radi se o sredstvima koje ubira JKP „Pijace i parkinzi”, što je u skladu sa novom politikom gradske administracije prema javnim preduzećima kojima je osnivač grad Zrenjanin

Završetak „Kristalne dvorane”, gde treba dovršiti sistem za grejanje i klimatizaciju i „topli prolaz” do starog „Medisona”, biće delom finansiran iz tekuće budžetske rezerve Grada Zrenjanina, sa 22 miliona i 586.232,74 dinara. Na ovaj način će se, uz 9 miliona dinara koje je rešenjem od 21. februara odobrilo Ministarstvo omladine i sporta, obezbediti puno kompletiranje ovog velelepnog objekta i formalno dobijanje upotrebne odozvole za njega.
Sredstva budžetske rezerve obezbedilo je JKP „Pijace i parknzi”.

M.S-n.

Opširnije u štampanom izdanju