PALATA PRAVDE: SUĐENJE MILIVOJU VREBALOVU ZA SLUČAJ HETERLEND

Sledeće ročište  zakazano za 20. april

Pred Višim sudom je prošlog petka, 16. marta, održan glavni pretres u predmetu koji se vodi protiv Milivoja Vrebalova, nekadašnjeg predsednika Opštine Novi Bečej, koji će se nastaviti 20. aprila, u 10 časova.

NESLAGANJE I NEJASNOĆE
Na glavnom pretresu nastavljen je dokazni postupak, odnosno izvođenje dokaza u svojstvu stručnih savetnika i veštaka građevinske, ekonomske i elektrotehničke struke. S obzirom da je na prethodnom glavnom pretresu, 1. februara, traženo izuzeće Vere Bogojević, veštaka građevinske struke, ona je ponovo izjavila da ostaje pri svom navođenju sa svih glavnih pretresa, kao i njena koleginica Katarina Fedoš Nemeš, veštak ekonomske struke, sa kojom je radila kombinovano veštačenje.
Duško Manigodić, veštak elektrotehničke struke je, takođe, ostao pri svom mišljenju koje je izneo na dosadašnjim glavnim pretresima, što je naveo u pismenom podnesku koji je dostavio sudu 7. marta 2018. godine. Zatim je usledilo saslušanje stručnog savetnika odbrane za građevinu Miloša Tice, koji je naveo da se ne slaže sa navodima Vere Bogojević u vezi sa ortogonalnom projekcijom, i da je na prethodnom glavnom pretresu doneo tehnički prikaz ortogonalne projekcije i sudiji dao spis sa objašnjenjem. Kada je branilac okrivljenog J. Z. veštaku građevinske struke uputio pitanje da li ostaje pri svom mišljenju koje je navela na stranama 11,12 i 13 u svom nalazu, Vera Bogojević je uznemireno odgovorila da ne dozvoljava psihičko maltretiranje koje trpi od strane advokata Veljkova, odnosno branioca okrivljenog J.Z, te da ostaje pri svemu što je navela kao veštak građevinske struke. Advokat Veljkov najviše zamera što u konačnom mišljenju veštaka građevinske struke nije pojedinačno izdvojena treća privremena situacija. Branilac smatra da su nejasno definisane mere radova i da se one ne mogu izmišljati, jer se time menja ugovoreni posao sa tačno utvrđenom cenom, što je po njegovom mišljenju, nedopustivo. Sa time su se složili i branioci Milivoja Vrebalova i S.S.
Potom je saslušan Jovan Dragaš, stručni savetnik za ekonomsku struku, koji je rekao da se ne vidi da je sudski veštak ekonomske struke predstavio sve konstatacije i obračune u svom nalazu.

NEPRIMERENO PONAŠANJE
Za vreme saslušanja stručnog savetnika, branilac okrivljenog J. Z. je ukazao Veću na neprimereno ponašanje Vere Bogojević jer je u međuvremenu sela između tužilaca i da je sve vreme razgovarala sa njima, sa čime su se složili i ostali prisutni advokati, te je Vera Bogojević opomenuta i po naređenju sudije zamenila mesto i sela na kraj stola. Ona se izjasnila da je sa tužiocem razgovarala o privatnim stvarima, što je odbrana takođe zamerila. Branilac I. R. je istakao da je uloga tužilaštva da vodi računa o onome šta ide na teret i u korist okrivljenih, i da tužilac mora biti nepristrasan u svom radu.
U nastavku suđenja, Katarina Fedoš Nemeš je izjavila da je pored kombinovanog, sačinila i osnovni nalaz, te da nalaz veštaka građevinske struke nije ni videla. Ona je, prema primedbi odbrane, prihvatila da dopuni svoj nalaz u roku od osam dana od održanog glavnog pretresa. Suđenje je prekinuto i odloženo za april, budući da branilac okrivljenog J. Z. nije primio navode veštaka Duška Manigodića od 7. marta 2018. godine.

  • ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA
    Više tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv okrivljenog Milivoja Vrebalova i još trojice 25. januara 2016. godine, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja, odnosno nezakonitog prisvajanja novca koji je uplaćen iz Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine u svrhu adaptacije dvorca Heterlend u Bočaru, namenjenog za smeštaj dece ometene u razvoju.

I. ISAKOV