PROTONAMESNIK JOVAN VESELINOV IZ MELENACA O OBNOVI PAROHIJSKOG DOMA I RESTAURACIJI CRKVE

Zdanjima se vraća stari sjaj

Crkva svetog Nikole u Melencima izgrađena je 1790. godine, a restaurirana je pre dve godine kada je na službu u to selo došao protonamesnik Jovan Veselinov. Mladi sveštenik je pokrenuo akciju, pa se trenutno gradi Parohijski dom, a obnovljen je i rad crkvenog hora.
– Krajem 19. i početkom 20. veka Melenci su bili jedna od najvećih crkvenih opština, te su tadašnji sveštenici upravljali parohijom koja je imala značajnu imovinu – obradive zemlje i nekretnine. Crkva je podigla škole, izgradila Banju „Rusandu”, formirala Kulturno-umetničko društvo „Kolo”, inače prvo crkveno-pevačko društvo u parohiji – objašnjava sveštenik Jovan Veselinov novinarima „Zrenjanina”.
Kako kaže, za vreme Kraljevine Jugoslavije otkupljeno je imanje od crkvene opštine, za to je crkva dobila određenu novčanu naknadu, ali je ubrzo ostala bez Banje. Zatim su, priča protonamesnik, oduzete škole koje su postale državno vlasništvo, kao i zgrada u kojoj se nalazi Mesna zajednica. Crkvi je imovina vraćena 2015. godine.
Konzervatorsko-restauratorski radovi na melenačkoj crkvi započeti su još pre povaraćaja zemlje, zahvaljujući pomoći države i Ivanu Bošnjaku, bivšem gradonačelniku Zrenjanina, a sada državnom sekretaru za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Zamenjena je postojeća limarija kape zvonika i postavljena nova daščana oplata, montirani su novi oluci i olučne vertikale, omalterisana je fasada i ukrasi malterske plastike, završeni su molersko-farbarski radovi, sanirana je stolarija, restauirana metalna opšivka ulaznih vrata sa svom ornamentikom kao i satovi na vodotornju, popravljeno je fasadno osvetljenje.
– Kada sam došao u selo, Parohijski dom je bio u veoma lošem stanju. Zahvaljujući sredstvima od povraćaja imovine, na mestu starog gradi se novi Dom koji će imati tri smeštajne jedinice u kojima ćemo boraviti protojereji Miroslav Stanković, Radivoj Bunul i ja – navodi naš sagovornik.
Sveštenik Jovan Veselinov predaje veronauku u OŠ „Dr Boško Vrebalov” gde je ponovo pokrenuo crkveno- školski hor koji ima dve grupe. Starja grupa pod nazivom „Sv. Simeon Mirotočivi”, kojom on rukovodi, ima 10 učenika (od petog do osmog razreda). Mlađu grupu, posvećenu Majci Angelini, podučava učiteljica Jasmina Kuručev i u njoj je 40 učenika nižih razreda. Naš sagovornik je ponosan na rad sa decom, a otkrio nam je da je u pripremi CD sa pesmama hora, a prihodom od prodaje nagradiće horiste lepim putovanjem.
ORGANIZACIJA „SVETI SAVA”
– Namera organizacije je da pomaže meštanima, pogotovo mladima u ovom selu, pa organizujemo edukacije u školi. U planu je da na leto, u saradnji sa Banjom, održimo kamp za decu. Sve što radimo, usmereno je na obrazovanje mladih, jer su oni najugroženija populacija. Obnovićemo i salu koja se nalazi u crkvenom dvorištu u kojoj ćemo takođe držati edukacije, a planiramo da ta predavanja održavaju lekari, sportisti… Selu se polako vraća kulturni život koji je bio zapušten – ističe protonamesnik Veselinov.

I. ISAKOV