RUKOVODSTVO ZADRUŽNOG SAVEZA VOJVODINE NA „MRKŠIĆEVIM SALAŠIMA”

Zadruge – ekonomski i demografski oslonac sela

Mnogo reči pohvala čulo se prošle nedelje za „Mrkšićeve salaše”: pored savremene tehnologije, proizvodnje i prerade, ništa manje nije važna ni činjenica da su „Salaši” prepreka demografskom pustošenju ovog dela Banata, budući da zapošljavaju 300 radnika, a na ekonomski zdravim osnovama sarađuju sa više od 250 većih, srednjih, a i malih gazdinstava.
Zemljoradnička zadruga „Mrkšićevi salaši” iz Srpskog Itebeja bila je, naime, prošlog četvrtka, domaćin najužeg rukovodstva Zadružnog saveza Vojvodine (ZSV) sa potpredsednikom Vlade Vojvodine Đorđem Milićevićem i pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vukom Radojevićem, dok su Banat predstavljali i rukovodioci zadruga „Agroklek” i „Veljko Lukić Kurjak” iz Lukićeva. Na početku skupa predsednik ZSV Radislav Jovanov saopštio je podatak da Savez okuplja 530 zadruga – za 50 više nego 2018. godine.
Potpredsednik Vlade Vojvodine obavestio je javnost da je pokrajinska administracija pokrenula više linija za podršku zadrugama. Trenutno je aktuelno linija vredna 50 miliona dinara, za nabavku opreme za takozvanu „preciznu poljoprivredu”. Na tu sumu zadruge obezbeđuju dvostruki iznos, tako da je ova faza osavremenjavanja zadruga „teška” oko 150 miliona dinara.
M. Stojin

Opširnije u štampanom izdanju