SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE RASPISALA KONKURSE

Šansa za poslodavce i nezaposlene
Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) objavila je pozive za programe i mere aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu. To su konkursi za javne radove na kojima se angažuju nezaposlena lica i osobe sa invaliditetom, za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, zatim javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje, kao i poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih lica na novootvorenim radnim mestima, za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja.
Raspisan je i javni poziv za nezaposlene romske nacionalnosti za subvencije za samozapošljavanje. Šansa postoji i za one koji žele da konkurišu za program stručne prakse, zatim za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca, kao i javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.
Svi javni konkursi su otvoreni do 30. novembra, osim javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova koji su otvoreni do 2. aprila.Takođe, „kraći” je rok i za javne pozive nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje i nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, koji su otvoreni do 16. aprila.

  • SREDSTVA
    Ovogodišnjim Akcionim planom zapošljavanja, koji je usvojila Vlada Republike Srbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja ove godine bude izdvojeno 3,65 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.

M.B.