STOČARSTVO: ZA OPSTANAK AUTOHTONIH RASA VAŽNA DRŽAVNA PODRŠKA

Nerentabilne i baš izdržljive
Čokanska cigaja, vlaška vitoroga žuja, banatski gološijan – neke su od domaćih životinja koje opstaju na prostorima Banata, a spadaju u takozvane autohtone rase. Budući da su mnoge od ovih starih rasa ugrožene, a da nekima preti i izumiranje, Ministarstvo poljoprivrede je 2013. godine uvelo subvencije za čuvanje autohtonih rasa, ali i pravilnik o uslovima njihovog gajenja i prometa.
U srednjem Banatu, prema rečima Gordane Aćimac, savetodavca za stočarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Zrenjanin, autohtone vrste zastupljene su u malom broju.

M. Maričić
Opširnije u štampanom izdanju