TATJANA MIJATOVIĆ, DIREKTORKA NACIONALNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA ZRENJANIN

Ekonomske mere Vlade dale efekat

Vanredna situacija je završena, ali je tokom trajanja zaustavila mnoge oblasti svakodnevnog života. U svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) tada je privremeno obustavljen neposredan rad sa strankama, prešlo se na alternativne oblike komunikacije (telefon, imejl). Nezaposleni su mogli elektronskim putem da se, prvi put, prijave na evidenciju, podnesu zahteve za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti i izdavanje uverenja iz evidencije o nezaposlenosti, kao i da završe obuku „Put do uspešnog preduzetnika”. Poslodavci su imali mogućnost da dostave prijave potreba za zapošljavanjem, podnesu zahteve za učešće u programima aktivne politike zapošljavanja, da daju mišljenja o Programu rešavanja viška zaposlenih i zahtevaju izdavanje dozvole za rad stranca. O svemu tome za naš list govorila je Tatjana Mijatović, direktorka Filijale u Zrenjaninu.

Koliko je tokom vanrednog stanja povećan broj nezaposlenih i iz kog sektora?
– Filijali Zrenjanin su, u martu i aprilu, 173 lica podnela zahteve za novčanu naknadu. Oni su različitih zanimanja i nije zabeležen poseban trend otpuštanja u nekom sektoru.

Da li je moguće povećanje broja nezaposlenih zbog recesije?
– Zabeležena je, gledajući broj lica na evidenciji nezaposlenih pre i posle vanrednog stanja, određena elastičnost i otpornost tržišta rada. Nije bilo masovnog otpuštanja, a ekonomske mere Vlade dale su efekat lakšeg prevazilaženja poteškoća koje su u ovom periodu imali poslodavci.
Miroslava Malbaški

Opširnije u štampanom izdanju