USVOJEN PROGRAM O PRAĆENJU KVALITETA VAZDUHA U GRADU ZA NAREDNE DVE GODINE

Kontrola cele godine

Gradsko veće Zrenjanina je na sednici 3. aprila usvojilo Program monitoringa kvaliteta vazduha u Zrenjaninu za 2020. i 2021. godinu, na osnovu kojeg Zavod za javno zdravlje obavlja analize kvaliteta vazduha. Ovi rezultati kasnije se prosleđuju Agenciji za zaštitu životne sredine, prema čijim podacima Zrenjanin spada u sredinu sa čistim i neznatno zagađenim vazduhom.

GDE SE I ŠTA MERI
Program monitoringa kvaliteta vazduha uređuje broj i raspored mernih mesta kao i obim, vrstu i učestalost merenja nivoa zagađujućih materija. Na teritoriji Zrenjanina postoje tri merna mesta: dva gradska – Bulevar Veljka Vlahovića i Trg Dositeja Obradovića, i jedno u Elemiru u ulici Žarka Zrenjanina.
Propisano je da se mere koncentracije: sumpor- dioksida, azotnih oksida, ugljen-monoksida, suspendovanih čestica PM 10, zatim koncentracije teških metala (arsen, kadmijum, nikl i živa) i policikličnih aromatičnih ugljovodonika u suspendovanim česticama, BTX (benzen, toluen i ksilen), koncentracije vodonik-sulfida, akroleina, amonijaka i čađi.
Od ovih parametara svakodnevno se ispituju sumpor-dioksid i azotni-oksidi, čađ se meri u toku grejne sezone, a sve ostale koncentracije tokom osam nedelja godišnje, ravnomerno raspoređeno.
Merenja obavlja Zavod za javno zdravlje, izveštaji se dostavljaju Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave, koji ih potom šalje Agenciji za zaštitu životne sredine.
U Programu monitoringa se takođe definiše da je Odsek dužan da javnost putem medija obavesti o prekoračenjima praćenih materija u vazduhu.
M. Maričić

Opširnije u štampanom izdanju