Yop Poll Archive

Da li vam nedostaje muzika preko razglasa u centru'
Koga vi predlažete za ličnost godine u oblasti politike?
Koga predlažete za ličnost godine u oblasti privrede?
Koga vi predlažete za ličnost godine u oblasti poljoprivrede?
Koga predlažete za ličnost godine u oblasti medija?
1 2