ZASEDALA SKUPŠTINA GRADA ZRENJANINA: O radu Gradske uprave, bratimljenju sa Bijeljinom, kupovini i otuđenju građevinskog zemljišta

Skupština grada Zrenjanina usvojla je na današnjoj sednici predlog izmene Odluke o Gradskoj upravi i, u vezi sa tim, Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na određeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina. Broj zaposlenih se neće menjati – ostaje 393 za direktne budžetske korisnike, s tim što se broj zaposlenih u Pravobranilaštvu grada smanjuje, a u Sportskim objektima povećava za jedan. U Zavodu za urbanizam broj će biti smanjen za jedan, a u Turističkoj organizaciji povećan za jedan.

Kada se ovome doda broj zaposlenih u ustanovama i javnim preduzećima koji su indirektni korisnici budžeta, broj ostaje nepromenjen.

skupstina (6)

Skupština je odlučila o uspostavljanju prijateljske saradnje sa gradom Bijeljinom u Republici Srpskoj.

Usvojen je program otuđenja šest parcela gradskog građevinskog zemljišta u 2018. godini, površine 7,8 hektara, kao i Odluka o besplatnom pribavljanju građevinskog zemljišta površine 88,3 ara i objekta površine 36,8 ara u krugu Banje Rusanda u Melencima, radi izgradnje sportskog stadiona.

skupstina (5)

Usvojena je Odluka o visini minimalne naknade za tekuće i investiciono održavaje zgrada i naknada za rad prinudnih upravnika u stambenim i stambeno poslovnim zgradama u Zrenjaninu.

Kao dopuna dnevnog reda, većinom glasova usvojen je plan lokalnog ekonomskog razvoja od 2018. do 2020. godine. Odbijene su kritike opozicionih odbornika da je vreme za proučavanje ovog dokumenta dostavljenog u elektronskom obliku – 15 minuta – prekratko.

skupstina (4)

Na početku sednice odbornici većine odbili su veći broj predloga odbornika Demokratske stranke, Pokreta Dosta je bilo”, ligaša, radikala, i nezavisnog odbornika Velemira Cvetkova za dopunu dnevnog reda. Opozicioni odbornici su tražili da se, sa skupštinske govornice kao merodavnog mesta, odgovori na pitanja o fabrici vode, više puta najavljivanoj obilaznici oko grada i ubiranju i trošenju naftne rente.

Usvojen je izveštaj o radu Gradskog štaba Civilne zaštite u prošloj i Plan rada za ovu godinu.

Pored glasova za”, protiv” i uzdržanih, bilo je i odbornika koji su iskoristili pravo da ne glasaju.

M. S-n.

Foto: J. Njegović Drndak

skupstina (3) skupstina (1)