ŽITIŠTE: O VEĆEM IZDATKU ZA SMEĆE

Još ispod najmanje preporučene cene
Javno komunalno stambeno preduzeće „Ekos” i nadležni organi lokalne samouprave odluku o novoj ceni usluge odnošenja smeća (po kvadraturi stambenih objekata) doneli su po preporuci Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća „Komdel”. Ovakav obračun je, takođe, u skladu sa metodologijom za određivanje cena komunalnih usluga koju je usvojila Vlada Srbije. Prelazak na ekonomske cene komunalnih usluga propisan je članom 25. Zakona o komunalnim delatnostima, a cena u Opštini Žitište je manja od najmanje preporučene (prosečna cena na nivou Republike, prema podacima iz oktobra 2017. godine, za domaćinstvo iznosi 5,49 din/m2 bez PDV-a).

Z. D.
Opširnije u štampanom izdanju