ŽITIŠTE – PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Ugovoren nastavak gradnje postrojenja
Sa predstavnikom izvođača radova, novosadskom firmom „Graditelj NS”, predsednik Opštine Žitište Mitar Vučurević prošle nedelje je potpisao Ugovor o nastavku izgradnje prve faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Žitište (hidromašinska i merno regulaciona oprema i cevovod na postrojenju).
Vrednost ugovorenih radova iznosi 62.099.196 dinara, a deo investicije finansira i Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine (28.563.564 dinara). Rok za završetak radova je 200 dana, računajući od dana uvođenja „Graditelja NS” u posao.

L. Z.