Cenovnik za elektronsku pretplatu

CENOVNIK ZA ELEKTRONSKU PDF PRETPLATU

Jedan mesec pretplata – 300,00 DINARA
Dva meseca pretplata – 600,00 DINARA
Tri meseca pretplata – 1.000,00 DINARA
Šest meseci pretplata – 2.000,00 DINARA
Godišnja pretplata – 4.000,00 DINARA

UPUTSVO

za plaćanje fizičkih lica na elektronsko izdanje LISTA “ZRENJANIN”:
PRIMER popunjenog naloga za pretplatu na jedan (1) mesec možete pogledati ovde!
U slučaju pretplate na dva (2) meseca u pozivu na broj upisati 50-2016
U slučaju pretplate na tri (3) meseca u pozivu na broj upisati 51-2016
U slučaju pretplate na šest (6) meseci u pozivu na broj upisati 52-2016
U slučaju pretplate na godinu (12) meseci u pozivu na broj upisati 53-2016

Nakon što izvršite uplatu, u skladu sa cenovnikom i instrukcijom, potrebno je da nam pošaljete  na e-mail marketing@listzrenjanin.com Vašu e-mail adresu na koju biste želeli da Vam dostavljamo PDF primerak Lista “Zrenjanin” na koji ste se pretplatili.