GRADSKOJ TOPLANI KORISNICI DUGUJU ZA GAS I GREJANJE

U neplaćenim računima – 11 miliona

Na sistemu distribucije prirodnim gasom, nadležnim organima (sudovima) predato je 108 predmeta za iznos ukupnog više od 2,5 miliona dinara, a na sistemu daljinskog grejanja 354 sa ukupnim dugom od 8,6 miliona dinara- kažu u JKP „Gradska toplana”.
– Ponovo apelujemo na korisnike koji nisu obavili prevod nekretnina na svoje ime (stanova i kuća koje su na mrežama JKP „Gradska toplana”), da to i učine – bilo da je reč o nasleđivanju, prodaji, poklonu ili nekom drugom osnovu sticanja nekretnine – rekla nam je Melanija Lojpur zadužena za odnose sa javnošću u ovom preduzeću. – Poseban problem imamo sa nekretninama koje se vode na lica koja su preminula, a koja u našoj evidenciji nisu prevedena na nove korisnike. Toplana će biti primorana da svoja potraživanja, kako za isporučenu uslugu, tako i za troškove koji su nastali angažovanjem javnih izvršitelja, naplati od naslednika ili kupaca ovakvih nekretnina. Zato naši korisnici, koji nisu ažurirali svoje podatke, treba da to i urade što pre, kako bi izbegli dodatne troškove javnih izvršitelja.
Što se ovih dugovanja tiče, od početka jula u više navrata iz ovog komunalnog preduzeća su obaveštavali korisnike na obe mreže da ih plate. Njima je bila pružena i mogućnost sklope sporazume o isplati duga, kako bi izbegli troškove angažovanjem privatnih izvršitelja.

  • REKONSTRUKCIJA VRELOVODA
    Kada je reč o radovima na rekonstrukciji vrelovodne mreže, oni protiču prema utvrđenoj dinamici. Do sada je, kako kažu u Toplani, završena polovina planiranih radova. Rekonstrukcija se izvodi u naselju Brigadira Ristića na trasi od 750 metara, i to za 500 korisnika daljinskog grejanja, odnosno za zgrade od broja 1 do broja 19.

M. B.