IZMENA PLANA GENERALNE REGULACIJE „MALA AMERIKA”

Gde beše „Prehrana”, zidaće se stanovi

Kompleksu „Prehrane” u „Maloj Americi” biće izmenjena namena, tako da se ovde planira izgradnja zgrada višeporodičnog stanovanja, a ne poslovno – uslužnih objekata. Na kapiji se nalazi tabla koju je postavio investitor i izvođač budućih radova – „Maksimović gradnja”.
Do petka, 31. avgusta u Odeljenju za urbanizam gradske uprave u Zrenjaninu – soba 112 biće moguć rani javni uvid u materijal za izmenu Plana detaljne regulacije „Mala Amerika”. Dokument je dostupan i u digitalnom oblku (sajt grada, „Oglasi i konkursi”).
Po završenom ranom javnom uvidu, slede nejavni i javni uvid u dokument u Komisiji za planova grada Zrenjanina, a zatim i usvajanje u Skupštini grada Zrenjanina, što bi moglo da bude okončano do kraja godine.
Objekati koji će ovde biti građeni ne smeju biti viši od zgrade Okružnog suda, a važna je i njihova udaljenost od zida Palate pravde u čijem sastavu je i Okružni zatvor.
Plan detaljne regulacije za kompleks „Prehrane”, kao deo Plana generalne regulacije, izrađen je još 2012. godine.
Podsećamo da je Plan generalne regulacije „Mala Amerika” pre godinu dana nagrađen na Salonu urbanizma u Nišu. Na čelu tima za njegovu izradu bila je Branka Bajović, diplomirana prostorni planer.
Situirana neposredno uz zid Palate pravde, upravna zgrada „Prehrane” bila je prizemna. Nije bila od zidanog materijala nego od drveta, sa betonskom podlogom. pozicionirana na odgovarajućoj udaljenosti od objekata Ministarstva pravde.
M. S-n.