MUZSLYA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

Újabb többnyelvű utcanévtáblákat állítottak fel
Muzslya helyi közössége tanácsának kezdeményezésére a nemrégiben új, többnyelvű utcanévjelző táblákat állíttattak. A magyar és szerb feliratokon kívül ezentúl román és szlovák nyelven is olvashatók lesznek az utcák nevei.
Az idén beszerzett táblák támogatási összege 100 000 dinár volt, a felállítási munkálatokban pedig részt vettek a helyi közösség tanácsának és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) helyi szervezetének tagjai. Emlékeztetőül fontos kiemelni, hogy a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi — Nemzeti Közösségi Titkárságnál 2015-ben sikeresen megpályázott eszközöknek több mint a felét a tervdokumentáció elkészítésére költötték, a megmaradt összegből pedig az említett év elején sikerült néhány utcát megjelölni. A táblák felállítása 2016-ban folytatódott, a titkárság ugyanis újabb, 130 000 dináros támogatást adott erre a célra. Ezenkívül a település be- és kijáratainál is táblákat helyeztek el, melyeken magyar, szerb és angol nyelven üdvözlik a településre érkezőket.

BORBÉLY TIVADAR

Foto 2 uz tekst 2