OBRAZOVANjE I PRIVREDA: KAKO DO PRAKTIČNOG ZNANJA

Trgovinama potrebni školovani prodavci
Učenici Ekonomsko-trgovinske škole „Jovan Trajković”, smer trgovac, u novoj školskoj godini, praktičnu nastavu će obavljati u prodavnicama „BB Trejda”, „Gomeksa” i „Ogreva”. Biće to, kako je nedavno rečeno u Regionalnoj privrednoj komori, gde je i potpisan ugovor o saradnji, primer dualnog obrazovanja kakvom treba težiti. .
– Za đake naše škole, ovi ugovori su izuzetno važni – kaže Dragoslava Golušin, direktorka Škole. – Prošle godine smo imali saradnju sa „PerSu”- om i „Univereksportom”, i to se pokazalo kao pun pogodak, a ova preduzeća pomažu Školi. Tako je saradnjom sa „BB Trejdom”, Škola dobila tehnički dobro opremljenu mini prodavnicu.
Potpisivanju ugovora prisustvovao je i direktor Komore Predrag Stankov. Kako je rečeno, nastavi plan i program za obrazovni profil trgovac dopunjen je i modernizovan, uz veći broj časova namenjenih za sticanje praktičnih znanja. Upravo učenje kroz rad u kompanijama, u stvarnim uslovima, uz podršku profesora, mentora i starijih kolega, doprineće da oni steknu stručna znanja i veštine, ali i da nauče kako da se ophode prema kupcima.

M. B.