PRESUDA DAVIDU DIMKIĆU ZBOG PRIVREDNOG PRESTUPA NEKADAŠNJE ZONA-E

Uslovna novčana kazna 4.000 dinara

Presuda Privrednog suda u Zrenjaninu, doneta 10. jula ove godine, odnosi se u prvom redu na JKP „Zrenjaninska objedinjena naplata” (Zona), koje je predstavljao likvidacioni upravnik Laslo Fuks, a u drugom redu na Davida Dimkića, nekadašnjeg v.d. direktora Zone. Okrivljeni su priznali privredni prestup, a takođe su se odrekli i prava žalbe na presudu.
JKP Zona i David Dimkić, kao čelni čovek Preduzeća tokom 2014. i gotovo cele 2015., odgovorni su što Agenciji za privredne registre nije dostavljena izjava o neaktivnosti za poslovnu 2014. godinu, u kojoj je trebalo da bude navedeno da Preduzeće tada nije imalo poslovnih događaja, kao ni podatke u poslovnim knjigama o imovini i obavezama. Ono je bilo dužno da to učini do kraja februara 2015. godine.
JKP „Zrenjaninska objedinjena naplata” registrovana je u oktobru 2014. u Agenciji za privredne registre, međutim tek 2016. ovo preduzeće počelo je da se bavi delatnošću zbog koje je osnovano – naplaćivanjem komunalija – jer je 30. decembra 2015. Skupština grada donela konačnu, izmenjenu Odluku o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga.
Presudom Privrednog suda, JKP Zona i David Dimkić dobili su uslovne osude u vidu novčanih kazni – 20.000 dinara za Preduzeće, a 4.000 za v.d. direktora, koje neće morati da plate ako u narednih godinu dana ne izvrše novi privredni prestup.
Uslovna osuda, prema Krivičnom zakoniku, spada u mere upozorenja, čija je svrha da se na učinioca lakšeg krivičnog dela ne primeni kazna kada se može očekivati da će upozorenje već dovoljno uticati na njega da više ne čini krivična dela. Pri odlučivanju da li će izreći uslovnu osudu, sud uzima, između ostalog, u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život i ponašanje posle izvršenog krivičnog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinjeno.

  • VISOKE POZICIJE U GRADSKIM SLUŽBAMA
    David Dimkić je šest godina, od 2002. do 2008, bio načelnik Odeljenja za finansije grada Zrenjanina. Zatim je bio zaposlen u Gradskoj upravi na mestu poreskog inspektora do 2012. godine, a od tada pa do aprila 2017. bio je pomoćnik gradonačelnika. Posao v.d. direktora JKP „Zrenjaninska objedinjena naplata” obavljao je od osnivanja Preduzeća 2014, pa do decembra 2015. godine, a tokom njegovog mandata ovo javno preduzeće još nije bilo počelo da obavlja naplatu komunalnih i drugih usluga. Dimkić je trenutno izvršni direktor JKP „Vodovod i kanalizacija”.

 

  • ČETIRI PRESUDE U KORIST DIMKIĆA
    Protiv Davida Dimkića u protekloj deceniji vođena su četiri krivična postupka, nakon kojih je on pravnosnažno oslobođen svake krivice. Najpoznatiji je bio pred Posebnim odeljenjem Okružnog suda u Beogradu: „Građevinska mafija”, u kojem se našao među 20 optuženih zajedno sa Goranom Kneževićem, a bili su tu i krivični postupak u vezi sa navodnim nezakonitim isplatama zarada zaposlenima u lokalnoj samoupravi, zatim procesuiranje u vezi sa navodnim malverzacijama oko dodeljivanja građevinskih parcela istaknutim sportistima grada Zrenjanina, kao i krivični postupak u kojem je Dimkić navodno pomagao u protivpravnom pribavljanju imovinske koristi privrednom društvu DOO „GM SAGA” tokom tekućeg održavanja osnovnih i srednjih škola na teritoriji Grada.

 

M. Maričić