TRI ZGRADE STAVLJENE POD PRETHODNU ZAŠTITU

Insistiraće se na rekonstrukciji
Zavod za zaštitu spomenika kulture u Zrenjaninu stavio je pod prethodnu zaštitu tri zgrade koje se nalaze u ulici Obala pionira.
Reč je o zgradi broj 4 u ovoj ulici koja je izgrađena 1929. godine, a njen investitor je bio Julie Kraus. Zgrada je, kako stoji u obrazloženju, u mešovitom vlasništvu i u relativno dobrom stanju.
Pod prethodnu zaštitu stavljena je i bivša fabrika „Bence i sin”. Od nekadašnje fabrike nameštaja ostali su samo ruševni zidovi. Zidana je sredinom 19. veka, a od 1908. bila je u vlasništvu Antona i Mikše Bencea. Od 2005. godine, zgrada je u privatnom vlasništvu.
U nekim budućim intervencijama, Zavod će insistirati na rekonstrukciji objekta, oslanjajući se na ideju da se očuva sećanje (reminiscencija) na staru zgradu fabrike nameštaja.
Stambena zgrada u ulici Obala pionira broj 8 građena je 70-tih godina 19. veka. Takođe je u privatnom vlasništu i u lošem je stanju.

S.V.